Werk & Participatie is een initiatief van
WSD Groep

Vul een zoekterm in.
werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant

Het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant: Eén loket voor werkgevers

Geplaatst: 16 juni 2015 om 13:45 uur Onderwerp(en): Participatiewet, Arbeidsmarktregio's Bekeken: 7957

Not viewed yet

25 juni vond de kick-off plaats van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Het Werkgeversservicepunt vormt de schakel tussen werkgevers en mensen zonder werk. Daarbij staat het faciliteren van werkgevers centraal. Gerard Olthof, Coördinator Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, vertelt over het waarom en hoe het Werkgeversservicepunt in de praktijk werkt.

“Waarom een Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant? Het is een direct gevolg van het Sociaal Akkoord, de afspraak tussen werkgevers, werknemers en het kabinet over de hervormingen van de arbeidsmarkt. Onderdeel van het akkoord is de banenafspraak, een concrete doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op werk. Dit lukt alleen door samen te werken in onze regio. Werkgevers, vakbonden, gemeenten, UWV en sw-bedrijven gaan samen op zoek naar die extra, nieuwe banen die geschikt zijn voor de kwetsbare groep werkzoekenden. In onze regio moeten tot 2017 zo’n 545 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden bij het bedrijfsleven. De overheid en het onderwijs staan garant voor 280 banen. Tot 2026 gaat het in totaal om circa 4.900 tot 5.000 extra banen. Om het realiseren van deze doelstellingen te ondersteunen zijn er per arbeidsmarktregio Werkbedrijven opgericht en het uitvoerende orgaan van het Werkbedrijf is het Werkgeversservicepunt.”

Wat het Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant bijzonder maakt is dat zij zich niet alleen richt op mensen die onder de banenafspraak vallen; mensen met een Wajong-uitkering, een Wsw-indicatie, een Wiw- of ID-baan en mensen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook anderen die de aansluiting met de arbeidsmarkt verloren hebben worden door het Werkgeversservicepunt bemiddeld. “Wij willen mensen zonder werk de kans bieden om weer aan de slag te gaan. Het onderscheid tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en anderen die moeite hebben om werk te vinden, vinden wij te beperkt. Vandaar dat wij ons richten op een bredere doelgroep voor vacaturevervulling. Voor de kwetsbare groepen moeten en willen we wat extra’s doen. De arbeidsmarktregio wil graag alle talenten benutten. Daarnaast willen wij werkgevers een uitgebreid pakket aan oplossingen bieden voor hun personeelsprobleem en wij zijn er van overtuigd dat een bredere doelgroep daar meer mogelijkheden toe biedt.”

Ontzorgen werkgevers

Het belangrijkste doel van het Werkgeversservicepunt is het ontzorgen van werkgevers als het gaat om de factor arbeid, aldus Gerard. “In het verleden zijn er veel initiatieven geweest om het werkgevers makkelijker te maken om mensen zonder werk, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder, aan werk te helpen. Toch is dit tot nu toe niet echt goed gelukt. Nu is de werkgeversdienstverlening veel meer geharmoniseerd dan voorheen. Regiobreed zijn daarover afspraken gemaakt. Ook gebruiken we nu één infrastructuur en één vraaggerichte benadering van werkgevers. In het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant staat de vraag van de werkgevers centraal. Niet voor niets hebben werkgevers een sterke stem in het Werkbedrijf.”

Het centrale thema voor Gerard is ontzorgen. Het gaat er om het werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij hun wensen. Dit is ook de reden waarom het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant vijf subregionale vestigingen kent: WSP Den Bosch, WSP Frisselstein, WSP Land van Cuijk, WSP Maasland en WSP De Meijerij. “Zaken doen in Noord-Brabant is een regionale aangelegenheid en dat betekent dat het Werkgeversservicepunt ook fysiek dicht bij de werkgever wil zijn.”

Meer nog gaat het echter om de dienstverlening die beter aansluit bij de wensen van werkgevers: hoe kan de werkgever optimaal bediend worden? Het Werkgeversservicepunt schakelt op veel fronten. Zo is de regelgeving tussen verschillende gemeenten in de regio geharmoniseerd. Daarnaast zal advieswerk een belangrijk deel uit gaan maken van het werk van het Werkgeversservicepunt, zeker als het gaat om werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “In veel gevallen zal het nodig zijn om voor deze groep echt op de werkvloer te kijken hoe taken gebundeld kunnen worden zodat hoger gekwalificeerd personeel vrij kan worden gemaakt voor andere taken. De eenvoudigere taken kunnen dan worden ingevuld door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Succes en de banenafspraak

“Wanneer vind ik het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant een succes? Hoewel onze ontstaansgeschiedenis ligt in het Sociaal Akkoord gaat het om veel meer dan het realiseren van de banenafspraak of het daarmee voorkomen van de Quotumwet. Het gaat ons echt om het ondersteunen van werkgevers bij het vinden van werknemers die nu geen baan hebben. Als regio willen we succesvol zijn in het naar betaald werk brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom gaat het mij ook veel meer om het realiseren van een goed netwerk en een goede dienstverlening aan werkgevers. Wat dat betreft gaat het ons ook echt om de lange termijnrelatie. Voor mij is het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant echt een succes als wij die lange termijnbelofte waar kunnen maken en straks herkend worden als deskundige partij waarop je kan bouwen als het gaat om werk.”

 
< terug

 

Reacties (2)

 1. Ineke v.d Velden
  Ineke v.d Velden om 05.02.2016
  Dag mijnheer/ mevrouw

  Graag zou ik info willen over de vacature voor Ped. Medewerker
  Ik kreeg deze via mijn werkmap van het UWV vanochtend
  Mijn vraag is.....waar is het....voor hoeveel uur....gewenst leeftijd ?( Ik ben bijna 64), maar zou dolgraag 8 à 10 uur per week weer willen werken

  Met vriendelijke groet,
  Ineke v.d. Velden
 2. M.Gebermeskel
  M.Gebermeskel om 22.06.2016
  Merhawit Gebremeskel Esthipanos om 3091316/14-06-201

  Graag zou ik willen bij vacature Medewerker wasserij parttime referentie nummer : 3091316/14-06-2016 solliciteren . Ik ben 38 jaar vrouw en ik ben een haard werker , sociaal en enthousiaste vrouw . Ik. Ik zou het heel erg leuk vinden om bij uw instelling aan de slag te gaan als medewerker wasserij .Mijn vraag is voor werk tijd en wil ik graag van ochtend tot middag om te werken.
  Met vriendelijk groeten .M.Gebremskel.

Plaats een reactie